Disclaimer

Stijl disclaimer

De vorm en inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan STIJL® hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij STIJL®. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van STIJL®. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STIJL®.